ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
اشتاد ایزد و خورداد ماه روز زیارت ستی پیر
زیارتگاه پیر ستی پیر یا قلعه اسدان
    
پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد   برگرفته از همازور

   منوچهر ارغوانی - پیر ستی پیر در شمال مریم آباد یزد  قرار گرفته و همه ماهه به روز اشتاد ایزد بخصوص در  24 خورداد ماه  زرتشتیان در این زیارتگاه حضور می یابند و پس از نیایش خداوند با سورگ ( نان روغنی )  ، پشمک و چای پذیرایی می شوند.

در مورد پیدایش پیر ستی پیر یا قلعه اسدان نقل میکنند است که ستی یا مه ستی دختر خود مهربانو نوه  یزدگرد پادشاه ساسانی را از ترس دشمنانی که بدنبال آنها بودند به کیقباد موبد یزد سپرده و برای فرار از دشمن  خود را در این چاه می اندازد و دشمنان برای بدست آوردن جسد او در چاه  و اطراف آن  می گردند ولی جسد را پیدا نمی کنند  .

 

 

 

پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد

    

 و روایت است که چون زرتشتیان همیشه به زیارت خراسان  می رفتند بخصوص شاهان ساسانی بعد از تاجگذاری پیاده از تیسفون به خراسان برای زیارت آتشکده آذربرزین مهر می رفتند ولی بعد از حمله اعراب و ویرانی تمام مکان متبرکه باز هم زرتشتیان به زیارت خراسان می رفتند .

 

 پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد

در آن زمان  یکنفر زرتشتی بقصد مشهد رفته و در آنجا چون اگاه شدند که وی  زرتشتی  است و بر خلاف شرع می دانستند که نمی بایست به زیارت برود از این رو حکم قتل او را برای صبح روز بعد صادر ،  شب او را به زندان  انداختند .

 

پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد 

فرد زرتشتی در حالیکه شب تا صبح خیلی ناراحت و به  درگاه خداوند دعا می کرد تا اینکه چند دقیقه بخواب میرود  و در خواب چند نفر با لباس سفید و سبزمی بیند که بر سر او ایستادند و به او می گویند ما تمامی با هم یکی هستیم دعایت مستجاب شد چشمت را باز کن و در این مکان مقدس زیارتگاهی بساز.

 

 پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد

 مرد چون چشم باز می کند خود را بر سر جاهی می بیند بلند شده و وحشت زده فکر می کند . چون زرتشتیان درآن زمان اجازه هیچ نوع ساختمانی نداشتند به یکی از مجتهدان بزرگ یزد مراجعه و سرگذ شت خود را میگوید . ایشان نیز از مجتهد مشهد در این مورد سوال و چون حقیقت داشته به او اجازه ساخنمان می دهند و این مکان را بر سر این چاه بنا می کند که به ستی پیر و قلعه هستندان مشهور می شود .

 

 پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد

 

ایرانیان بالاترین صفت برای آفریدگار یکتا ، خداوند جان و خرد قایل بودند و به خداوند جان و خرد خیلی عمیق و روحانی می اندیشیدند و گفته هردوت رابیان میدارد که ایرانیان هیچگونه تصویری یا تجسمی از خداوند یکتا نداشتند و نیایشگاههای بجا مانده از دوره ساسانیان به حدی ساده و روحانی نشان می دهد که فقط توجه به آفریدگار بوده است.

 

 پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد

 

پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد

 

  چراغ  و روشنایی به همراه عود و بوی خوش در همه زیارتگاه های زرتشتی دیده می شود و یکی از سنتهای قدیمی زرتشتیان است.

 پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد

 

اشتاد ایزد و خورداد ماه روز زیارتی ستی پیر از دیرباز بوده است و زرتشتیان استقبال مناسبی از این مراسم می کنند.


پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد

تهیه سورگ (نان روغنی) نیز یکی دیگر از سنتهایی است که در مکانها و مراسم گوناگون شاهد آن هستیم

 

پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد

 

 

فرتور از  منوچهر ارغوانی

 

پیر ستی پیر یا قلعه اسدان – فرتور از سرور دهموبد

برای دیدن ادامه فرتورها کلیک کنید

 

 


امروز ستی پیر نیز میهمانان بسیار دارد، زیارتگاه های سه گانه مهستی، هر روز میهمانان فراوانی دارد که اوستا را آرام نجوا می کنند و با خدای خود خلوت. روزهای اشتاد چهره ای دگرگون می گیرد و اشتاد و خرداد ماه ویژه می شود. زیارت کنندگان یزدی که هماره فراوانند ولی غیر یزدی ها نیز در این روز بسیارند.  چه بسیار نذرها و نیازها کرده اند و راهها آمده اند تا ادا کنند. چه بسیار امیدها و آرزوها خواسته اند. چه بسیار ....
ستی پیر

ستی پیر