ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
تاریخچه مدارس زرتشتیان کرمان
تاریخچه مدارس زرتشتیان کرمان چاپ ارسال به دوست
آناهیتا کشاورزیان   
برگرفته از برساد
آموزش و تدریس در جامعه زرتشتی کرمان قدمتی دیرینه دارد اما آنچه ما بدان اشاره می کنیم مربوط به دو سده اخیر می باشد.

طبق اسناد موجود تا قبل از ورود مانکجی هاتریا به کرمان سه مکتبخانه کار تدریس را به عهده داشتند که معلمین آنها عبارت بودند از: ملا ظهراب و ملا رستم و ملا بهروز اما پس از ورود ارباب نیک اندیش، مانکجی هاتریا، تعداد این مکتبخانه ها رو به فزونی نهاد.

ایشان با پشتکار خستگی ناپذیر و با حمایت مالی پارسیان هند در تمامی محلات زرتشتی نشین کرمان یک مکتبخانه برپا نمودند که عبارت بودند از: 1- محله شهر به سرپرستی دستور رستم 2- محله دولتخانه به سرپرستی ملا رستم 3- محله پرموتن به سرپرستی ملا شاهرخ ( پدر ارباب کیخسرو شاهرخ ) 4- محله قبه سبز 5- محله خواجه خضر 6- محله چهارسوق کهنه که سرپرستی کل آنها را نیز موبدجهانگیر موبد مرزبان ( پدربزرگ موبد جهانگیر اشیدری ) به عهده داشت.

عالیجاه مانکجی اعتقاد داشت زرتشتیان فقط با کسب علم و دانش می توانند هویت و اقتدار خویش را بدست آورند و روح نیاکان را شاد سازند و حقاً هم که موفق شد .

ارباب کیخسرو شاهرخ شروع آموزش خود را از مکتبخانه ملا مرزبان آغاز نمود و به لطف عمویش میرزا افلاطون برای ادامه تحصیل در سن 12 سالگی به تهران رفت و در مدرسه آمریکایی مشغول به تحصیل شد و در سن16 سالگی نیز به هند مراجعت و تحصیلات خود را در آنجا به پایان رساند.

وی با تحمل رنج و مشقت و سختی های فراوان و دوری از وطن سرانجام به سال 1272 خورشیدی با کوله باری از علم و دانش و با استخدام انجمن خیریه پارسیان بمبئی به عنوان مدیر مدارس زرتشتی کرمان در طلوعی زیبا به زادگاهش کرمان وارد شد.

در بدو ورود ارباب کیخسرو فقط مکتبخانه محله شهر فعال بود و آنهم با کمترین امکانات، ایشان علاوه برآنکه مدرسه فوق را بازسازی کرد، یک مدرسه دخترانه هم در محله قبه سبز به نام مزدیسنا و یک مدرسه دخترانه دیگر نیز در محله شهر به نام جمشیدی و یک مدرسه دخترانه دیگر هم در در خارج دروازه ناصریه و یک مدرسه پسرانه در محله پرموتن و یک مدرسه دیگر در روستای قناتغستان با مدیریت بهرام سهرابی و یک مدرسه هم در روستای اسمعیل آباد احداث نمود و شخصاً نیز بر همه آنها مدیریت داشت.

مدارس زرتشتیان کرمان

این روحیه مدرسه سازی در ایشان فرو ننشست و موجب شد که ده سال بعد اولین مدرسه ملی شهر کرمان را به نام مدرسه ملی ایرانشهر در زمین اهدایی ارباب گشتاسب دینیار احداث و به جوانان شهر کرمان تقدیم نماید که رسماً در سال 1285 خورشیدی افتتاح گردید.

این عمل باعث شد تا نیک اندیشان دیگری با همت همکیشان خود، مدارس جدیدی را احداث و تقدیم جماعت و جامعه بهدین زرتشتی کرمان نمایند .

مدارس زرتشتیان کرمان

دبستان دخترانه شهریاری : خیراندیش ارباب شهریار خدابخش تفتی با کمک ارباب شهریار خسرو راوری در سال 1297 خورشیدی مدرسه شهریاری را بصورت شش کلاسه احداث و تا سال 1320 خورشیدی کلیه هزینه های آن را شخصاً پرداخت می نمودند و از آن سال به بعد تحویل انجمن زرتشتیان کرمان گردید .

مدارس زرتشتیان کرمان

دبستان ملی کاویانی : که با همت همکیشان زرتشتی در سال 1303 خورشیدی در زمینی به مساحت دوهزار مترمربع از موقوفه شادروان پوراندخت با زیربنایی به مساحت ششصد متر مربع احداث گردید .

دبیرستان دخترانه کیخسرو شاهرخ : این مدرسه به همت ارباب شهریار خسرو راوری و با دهشمندی نیک اندیشان کرمانی در سال 1329 خورشیدی احداث و به یاد معلم نمونه و بزرگترین خیر مدرسه ساز زرتشتی به نام ارباب کیخسرو شاهرخ نامگذاری شد .
مدارس زرتشتیان کرمان


کودکستان اردشیر همتی : توسط ارباب اردشیر همتی در سال 1327 خورشیدی تاسیس گردید.

مدارس زرتشتیان کرمانمدارس زرتشتیان کرمان

مدارس زرتشتیان کرمان