ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
نام عموی داریوش روی کتیبه ناشناخته هخامنشی
نام عموی داریوش روی کتیبه ناشناخته هخامنشی دیده شد
خبرگزاری میراث فرهنگی   
برای نخستین بار است که پژوهشگران نام فرنکه را روی کتیبه می بینند، عکس از CHN خبرگزاری میراث فرهنگی در گزارشی اعلام نمود که برای نخستین بار کتیبه ای یافت شده است که در آن هم از داریوش شاه هخامنشی نام برده شده است و هم به نام عموی داریوش اول هخامنشی که از شخصیتهای مهم تاریخی در زمان هخامنشیان است اشاره شده است. متن کامل این خبر که برگرفته از خبرگزاری میراث فرهنگی می باشد را در ادامه مطلب بخوانید
خبرگزاری میراث فرهنگی_ گروه میراث فرهنگی_ حسن ظهوری_ مطالعه قطعه کتیبه ناخوانده هخامنشی به خط فارسی باستان که تا کنون پژوهشگران از وجود آن بی خبر بودند، برای نخستین بار نام عموی داریوش را که پیش از این تنها در متون تاریخی دیده شده بود برای پژوهشگران آشکار کرد.  
"شاهرخ رزمجو"، باستان شناسی که موفق به شناسایی این کتیبه شده دراین باره به CHN گفت: «چندی پیش و به دنبال انجام ماموریتی اداری قطعه کتیبه‌ای متعلق به پی یک بنا را شناسایی کردم که نه تنها نام داریوش در آن برده شده است که برای نخستین بار و در یکی از سطرهای آن با نام "فرنکه" عموی داریوش نیز مواجه شدم.»  
رزمجو همچنین گفت: « بخشی از سطرهای شکسته کتیبه هنوز بازسازی و خوانده نشده است و در حال حاضر به همراه پروفسور "سیمز ویلیامز" قسمت های شکسته کتیبه را از روی طرحی که هنگام شناسایی آن زدم بازسازی می‌کنیم تا ترجمه آن را کامل و کل متن را منتشر کنیم.»  
این باستان شناس همچنین به CHN گفت: « عموی داریوش شخصیت بسیار مهمی در زمان حکومت هخامنشیان داشته و در آن دوران مسئول سازمان اداری هخامنشیان بوده است.»  
وی افزود: «در این متن از عنوان اداری فرنکه نیز یاد شده است. اهمیت این موضوع در آن است که تا کنون در متون تاریخی نامی از سمت آن برده نشده است. وی برادر "ویشتاسب" پدر داریوش و در شهری کنار تخت جمشید مستقر بوده است و از آن جا مسائل اداری هخامنشیان از جمله پرداخت ها و دریافت ها را مدیریت می‌کرده است.»  
به گفته رزمجو اگر محل کشف کتیبه مشخص شود می توان محل شهری را هم که در نزدیکی تخت جمشید بوده شناسایی کرد.   شیوه کنده‌کاری و جنس سنگ در این کتیبه با نمونه های مشابه از سنگ های پی بنا در تخت جمشید متفاوت است.  
نام عموی داریوش به عنوان یکی از شخصیت های هخامنشی مهم در متون تاریخی نیز برده شده است. وی در متون یونانی "فارناکس" و در متون ایلامی "پرنکه" نامیده شده است