ابزار وبمستر

درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است"دَر ِمهر (آتشکده)) "

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست

به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 .

تصویر ثابت

آتشکده
گندی‌شاپور
گندی‌شاپور ؛نخستین دانشگاه دوران باستان در ایران
نگار پاکدل :
دانشگاه «گندی‌شاپور» به فرمان شاپور اول بنا شد و در زمان انوشیروان به اوج شکوه و بالندگی رسید.
«گندی‌شاپور»، مرکز آموزش علوم، فلسفی، ریاضی، کیمیا(:شیمی)، زیست، نجوم و پزشکی بوده‌ است. این دانشگاه دارای یک کتاب‌خانه و یک بیمارستان آموزشی نیز بوده ‌است. می‌گویند شاپور ٧سال برای ساختن دانشگاه گندی‌شاپور زمان گذاشت و در روز بازگشایی این دانشگاه گفت: «شمشیرهای ما مرزها را می‌گشاید و فرهنگ ما قلب‌ها و مغزها را تسخیر می‌کند.»
«جمال‌الدین قفطی» در کتاب «تاریخ‌الحکما» می‌نویسد: « مردم گندی‌شاپور از پزشکان ماهر در امر پزشکی می‌باشند و از دوران ساسانیان دانش پزشکی در سرزمین ایران جایگاهی بلند داشته است و شاپور هر دانشمند جدیدی را که برای تدریس در گندی‌شاپور برگزیده می‌شد را پیش از شروع کار در مجلس میان دانشمندان می‌نشاند و سپس به گفت‌و‌گو(:مناظره )امر می‌کرد و اگر در این گفت‌و‌گو شایستگی‌ نشان می‌داد به وی سمت تدریس واگذار می‌شد.»
شمار زیادی دانشمندان و پزشکان ایرانی و یونانی و هندی و سریانی در این دانشگاه مشغول تحصیل و تدریس و طبابت بودند. گندی‌شاپور بزرگترین مرکز پیش از اسلام در جهان باستان بوده است. پس از شاپور، انوشیروان که بسیار به دانش و علوم عشق می‌ورزید فرمان گردآوری نسک‌های مهم پزشکی، فلسفی و علمی را داد و به پیشرفت و آوازه‌ی این مرکز علمی کمکی شایان کرد.
در زمان انوشیروان پس از تعطیلی مراکز آموزشی آتن، شماری از فلاسفه‌ی یونان به ایران آمدند و در گندی‌شاپور مشغول علم‌آموزی شدند.
گروه زیادی از دوست‌داران پزشکی از ایران و خارج به گندی‌شاپور روی می‌آوردند و سالانه گروهی با نام پزشک از این دانشگاه خارج می‌شدند و بیشتر خارجی‌ها پس از پایان آموزش به سرزمین خود بازمی‌گشتند. نخستین نسک‌های پزشکی را همین گروه پزشکان گندی‌شاپور به زبان تازی برگرداند و مهمترین نسک‌ها چه در پزشکی چه در داروسازی که سده‌های بعد بن‌مایه‌ی پزشکان مسلمان شد به دست همین نویسندگان نوشته شده بود.
به گفته‌ی برخی نویسندگان باستان، این بیمارستان نخستین بیمارستان آموزشی جهان بود که هرکه به دنبال علم بود به سوی آن می‌شتافت. کتاب‌های مفید در زمینه‌ی پزشکی آن روزگار در گندی‌شاپور گردآوری و برگردان می‌شد. به هنگام چیرگی اعراب بر ایران این دانشگاه مرکز گردآمدن دانشمندان با ملیت‌های گوناگون بود و به همین جهت سنت‌های پزشکی یونانی وهندی و ایرانی با هم در‌آمیختند و زمینه برای پزشکی اسلامی آماده شد چیرگی اعراب بر ایران با سرپرستی ایرانیان به کار خود ادامه داد.سازمان‌هایی که در گندی‌شاپور بنیاد نهاده شده بود بر آن‌چه چندین سده پس از آن در بغداد و دیگر مراکز اسلامی دیده می‌شود تاثیر فراوانی داشته است. افتخار آغاز روش درمانی بیمارستانی را باید تا حد زیادی از آن ایرانیان دانست.
بیمارستان‌ مشهور عضدالدوله در شیراز و بغداد و دمشق بیشتر براساس نمونه‌ها‌ و اصول بیمارستانی گندی‌شاپور ساخته شده بودند.در کتاب « حب حکیم»، تریاق ابن سرابیون حبی آمده که: «در گندی‌شاپور پزشکان ایرانی در داروسازی بسیار چیره دست بودند.» نخستین فراورده‌های دارویی اسلامی نیز از این مرکز بزرگ پزشکی بوده است.